Na co jsme se ptali?

U samotných DOMÁCNOSTÍ nás zajímaly o tyto údaje:

 • Počet osob v domácnosti
 • Počet vybraných dopravních prostředků v domácnosti
 • Příjem domácnosti

U všech OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ v domácnosti (ať už soukromých či služebních) jsme se ptali na:

 • Vlastnictví vozidla
 • Počet najetých kilometrů za poslední rok
 • Rok výroby
 • Typ paliva
 • Typ vozidla
 • Počet míst k sezení
 • Dálniční známku

Každou z OSOB domácnosti starší 5 let jsme požádali o tyto údaje:

 • Věk
 • Pohlaví
 • Vzdělání
 • Ekonomická aktivita
 • PSČ trvalého bydliště
 • Pružnost pracovní doby a počet měsičně odpracovaných hodin
 • Vlastnictví řidičského oprávnění
 • Vlastnictví předplatného či dispozice slevou na hromadnou dopravu
 • Dispozice vozidly v domácnosti

Každé z osob jsme se ptali na všechny CESTY, které vykonaly v jeden tzv. rozhodný den. Za cestu považujeme přesun, který byl vykonán za nějakým definovaným účelem. Nejdříve jsme zjistili, jestli osoba s daný den cestovala. Pokud ano, u každé z cest (bylo jich maximálně 7), jsme se ptali na:

 • Místo a čas počátku cesty
 • Účel cesty
 • Čas strávený ve využitých dopravních prostředcích
 • Odhad délky cesty v km
 • Místo a čas konce cesty

Podívejte se na dotazník a deník, pomocí nichž jsme data sbírali.

Podrobnější informace o způsobu sběru dat a jejich zpracování naleznete ve Zprávě z průzkumu.

Průzkum Česko v pohybu je součástí projektu Specifické parametry a nastavení limitních a realizace Celostátniho průzkumu dopravního chování - Česká repuplika v pohybu je a je realizován s podporou Ministerstva dopravy České republiy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.