Česko v pohybu

První celostátní průzkum dopravního chování

Kvalitní dopravní plánování se neobejde bez znalosti potřeb lidí a jejich cestovního chování. Česko v pohybu je historicky prvním celostátním průzkumem, který nám odpoví na otázky odkud, kam, jakými dopravními prostředky a za jakými účely obyvatelé Česka cestují. Průzkum probíhá od podzimu 2017 do jara 2019 a provádí jej Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., ve spolupráci s agenturou SC&C za podpory Ministerstva dopravy České republiky.



Na co průzkum?

Budete-li osloveni a zapojíte se do průzkumu:

  • přispějete k efektivnímu plánování dopravy tak, aby lépe odpovídala našim současným i budoucím potřebám,
  • pomůžete smysluplnému investování peněz daňových poplatníků do dopravních staveb,
  • ovlivníte rozvoj Vaší obce, regionu i státu,
  • podpoříte ochranu životního prostředí a zlepšení kvality života nás všech.

Časté otázky a odpovědi

Jak probíhá?


1

Výběr domácnosti

Nejdříve bude náhodně vybráno 10 000 domácností z celé republiky. Každá domácnost má stejnou šanci, že bude vybrána. Pravděpodobnost, že do průzkumu bude vybrána právě ta Vaše, není velká. Oslovíme jen přibližně každou 440. domácnost.

2

Oslovení a údaje o domácnosti

Pokud budete do průzkumu vybráni, osloví Vás tazatelé agentury SC&C. Poznáte je podle průkazu, který Vám předloží. Budete-li s účastí souhlasit, položí vám tazatelé několik jednoduchých otázek, které se týkají samotné domácnosti a jejích členů.

Více ->

3

Den a deník

Poté se s Vámi dohodnou na tzv. “rozhodném dni”, ve který budou všichni členové domácnosti starší 6 let do speciálního deníku zaznamenávat své cesty. Deník bude možné vyplnit a odevzdat na papíře, nebo s tazatelem po telefonu.

Více ->

4

Výsledky průzkumu

Průzkum bude dokončen na jaře 2019 a jeho výsledky budou zveřejněny na podzim téhož roku. Stanou se důležitým zdrojem informací pro práci odborníků, kteří plánují dopravu. Výsledky poskytneme také všem ostatním, kteří o ně budou mít zájem.

Účast v průzkumu není časově příliš náročná, ale informace, které nám poskytnete, mají velký význam pro zlepšení dopravy v České republice.

Jsem v pohybu

Každý z nás má své cestovní návyky. Často se opakují a my je už ani nevnímáme. Přesto jsou unikátní a dohromady tvoří to, čemu říkáme doprava.

Několika lidem jsme položili čtyři otázky týkající se jejich každodenního cestování.



Jak se pohybujete Vy?

Budete-li vybráni, pomozte nám popisem svého dne sestavit obraz dopravy v České republice. Děkujeme!

Průzkum provádí Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., ve spolupráci s agenturou pro marketingový a sociologický výzkum SC&C a za podpory Ministerstva dopravy České republiky. Více informací naleznete také na Facebooku.