Ke stažení

Datové matice a kódovníky

Zveřejňujeme celkem čtyři datové matice: domácnosti (označení H, households), automobily (označení C, cars), osoby (označení P, persons) a cesty (označení T, trips). Datové matice jsou k dispozici buď ve formátu CSV nebo ve formátu RData, ke každé matici je pak doplněn popis dat (kódovník) ve formátu XML. Data jsou publikována v rozsahu, který zachovává plnou anonymitu domácností a osob, které se průzkumy účastnily. Veškeré lokační údaje jsou agregovány na úroveň kraje. Plná struktura dat je popsána ve Zprávě z průzkumu.

 • Domácnosti - datová matice CSV RData
 • Domácnosti - popis dat XML
 • Automobily - datová matice CSV RData
 • Automobily - popis dat XML
 • Osoby - datová matice CSV RData
 • Osoby - popis dat XML
 • Cesty - datová matice CSV RData
 • Cesty - popis dat XML

Dotazníky

 • Cestovní deník (vzor) PDF
 • Vzorové vyplnění cestovního deníku PDF
 • Dotazník pro domácnosti (vzor) PDF

Průzkum realizovalo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., ve spolupráci s agenturou pro marketingový a sociologický výzkum SC&C a za podpory Ministerstva dopravy České republiky. Více informací naleznete také na Facebooku.